qq离开自动回复

2021年9月30日18:47:51 发表评论 30 views

某妹纸将QQ离开的自动回复设置成非常简洁“不在”,

于是出现了这样的聊天记录:在吗? 不在! 真不在? 不在!

问你件事哦,你的初吻还在吗?不在!那你的初夜还在吗? 不在!

那你的贞操还在吗?不在!喂,你太过分了,你的廉耻心还在吗?不在......

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: